Planerade kullar

Vi planerar inga valpkullar.


Det avelsmaterial som finns i Sverige uppgår inte till den standard i hälsa, utseende och mentalitet som vi söker i dagens läge. Vi kommer att bredda vår sökning till våra grannländer och det kommer kräva stora efterforskningar och kontroller. Det kommer att ta sin tid, men ett gott avelsarbete är inget som går att skynda på, det tar år av planering för att hitta de egenskaper som ska och bör bevaras för att hålla rasen på en fortsatt bra nivå.

Vi tackar alla som visat intresse för den kull vi hade planerat i vår/sommar 2019.

Wild Thunderbolt´s Kennel © 2018